Бие даан Япон хэл сурцгаая Тэмдэг нэрийн хувиралууд

Япон хэлний хичээл Тэмдэг нэр

Тэмдэг нэр өгүүлбэрт
1-т өгүүлэхүүн гишүүн болох,
2-т нэр үгийг тодотгох гэсэн 2 үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ. Харин дээрх үндсэн үүрэг алдагдахгүй боловч хэлбэрийн хувьд япон хэлний тэмдэг нэрийг い形容詞、な形容詞 гэж 2 хуваана.
い形容詞 буюу いтөгсгөлтэй тэмдэг нэр
な形容詞буюу なтөгсгөлтэй тэмдэг нэр гэж хэлэх нь ч бий.
нэр үгийн өмнө орж тодотгохдоо
しんせつな人  ふるい町
өгүүлэхүүн гишүүн болохдоо
ゆうめいじゃありません あたらしくない

1. Батлах хэлбэр
Хэрвээ тэмдэг нэр энгийн одоо цагт батлах байдлаар хэрэглэгдэж байгаа бол い-тэмдэг нэр хэвээрээ, харин な-тэмдэг нэрийн -な нь гээгдэнэ.
富士山はきれいです
Фүжи уул үзэсгэлэнтэй
ウランバートルはにぎやかです
Улаанбаатар хөл хөдөлгөөн ихтэй
この本は大きいです
Энэ ном том.
日本の車はたかいです
Япон машин их үнэтэй.

2. Өгүүлэхүүн гишүүн болж үгүйсгэсэн утга илэрхийлэхдээ いнь く болж үгүйсгэлийн ないхэлбэрийг авна.
な-тэмдэг нэрийн -な нь гээгдэж -ではありません  -じゃありません хэлбэрийг авна
ドルジくんの町はにぎやかですか
Доржийн амьдардаг хот хөл хөдөлгөөн ихтэй юу
いいえ、にぎやかじゃありません
Үгүй тийм ч хөл хөдөлгөөн ихтэй биш
この大学はゆうめいですか
Энэ их сургууль нэр хүндтэй юу
いいえ、ゆうめいではありません
Үгүй ээ, нэг их нэр хүндтэй биш
このケーキはおいしいですか
Энэ бялуу амттай юу
いいえ、おいしくないです
Үгүй ээ, амттай биш
この自転車はあたらしいですか
Энэ дугуй шинэ үү
いいえ、新しくないです
Үгүй ээ, шинэ биш

3. Тэмдэг нэрийн өнгөрсөн цаг
いтэмдэг нэрийн い-г гээж +かったзалгана.
な-тэмдэг нэрийн -な нь гээгдэж だったзалгана.
じょうずな ~ じょうずだった чадварлаг байсан
好きな ~ 好きだった дуртай байсан
たかい ~ たかかった үнэтэй байсан
ちいさい ~ ちいさかった жижиг байсан
4. Тэмдэг нэрийн өнгөрсөн цагийн үгүйсгэл
いтэмдэг нэрийн い-г гээж +くなかったзалгана.
な-тэмдэг нэрийн -な нь гээгдэж じゃなかった залгана.
じょうずじゃなかった чадварлаг биш байсан
すきじゃなかった дуртай биш байсан
たかくなかった үнэтэй биш байсан
ちいさくなかった жижиг биш байсан

Category:

Share: