Бие даан Япон хэл сурцгаая

~ませんか

いっしょに うみに いきませんか

Энэхүү өгүүлбэрийн загвар нь өгүүлэгч сонсогч этгээдэд тухайн үйлийг хамтдаа хийхийг санал болгох , урих найр тавих үед хэрэглэгдэнэ.

Монгол хэлний “ингэхгүй юу, тэгэхгүй юу, тэгэхгүй биз” гэсэн үгтэй утга дүйнэ.

Үйл үгийн үгүйсгэсэн хэлбэрт байгаа боловч сонсогч этгээдийн хүсэл сонирхлыг хүндэтгэж буй утга илэрхийлдэг.

あした、海を見に行きませんか? Маргааш далай үзхээр явахгүй юу?

あした、うちへ遊びにきませんか?   Маргааш манайд ирэхгүй юу?

Видео хичээл үзэх бол эндээс үзээрэй.

Жишээ өгүүлбэрүүд

きょう、一緒にコーヒーをのみませんか

らいしゅう、旅行りょこうをしませんか

こんや、一緒いっしょに日本語にほんごを勉強べんきょうしませんか

ちょっとあついですね、まどをあけませんか

もう8時です。家へ帰えりませんか

 

すこし、そとをあるきませんか

いっしょにスーパーへ行きませんか

らいしゅう、海でおよぎませんか

うちで、映画を見ませんか

Category:

Share: