ЯПОН ХЭЛНИЙ ҮЙЛ ҮГ

Аливаа хэлэнд үйл үг маш чухал үүрэгтэй. Үйл үггүйгээр, үйл үгийг тогтоохгүйгээр, харилцана, ойлголцоно гэж байхгүй. Япон хэлний нэр, үйл үг, өгүүлбэрийн байрлал бол монгол хэлтэй адилхан учраас монгол хүнд маш ойлгомжтой, амархан. Хамгийн гол нь үйл үгээ цээжлэх хэрэгтэй. Япон хэлний үйл үгийг үндсэнд нь гурван бүлэгт хуваадаг.

Нэгдүгээр бүлэг буюу -u төгсгөлтэй үйл үг:

Үүнийг үйл үгийн үндсэн хэлбэр буюу толь бичгийн хэлбэр гэдэг

• はなす hanasu – ярих, хэлэх
• かく  kaku – бичих
• きく  kiku – сонсох
• まつ matsu – хүлээх
• のむ nomu – уух

Хоёрдугаар бүлэг буюу iru、 eru төгсгөлтэй үйл үг:

Iru төгсгөлтэй үйл үг:

• きる  kiru – өмсөх
• みる  miru – харах
• おきる  okiru – босох
• おりる  oriru – буух
• しんじる shinjiru – итгэх

Eru төгсгөлтэй үйл үг:

• あける  akeru – нээх, онгойлгох
• あげる  ageru – өгөх
• ねる  neru – унтах
• たべる  taberu – идэх

Зарим дүрэм бус үйл үг бий. Доорх бүлэг үгс нэгдүгээр бүлэгт хамаарах боловч iru болон eru – ээр төгсөж байна гэж үздэг.

•はいる  hairu – орох
• はしる  hashiru – гүйх
• いる  iru хэрэг болох
• かえる kaeru буцах,
• かぎる kagiru хязгаарлах
• きる  kiru таслах, хэрчих,
• しゃべる shaberu чалчих, ярих
• しる  shiru мэдэх

Гуравдугаар бүлэг: Дүрэм бус үйл үг

Япон хэл kuru – ирэх буюу suru – хийх хэмээх утгатай зөвхөн хоёрхон дүрэм бус үйл үгтэй. Suru хэмээх үйл үгийг их хэрэглэдэг. Монгол хэлээр бол хийх, тэгэх ингэх гэсэн шиг утгатай. Мөн маш олон нэр үгтэй нийлж үйл үгийн утга бүтээдэг. Жишээ нь:

• べんきょうする  benkyousuru – сурах
• りょこうする   ryokousuru – аялах
• ダンスする   dansusuru – бүжиглэх

 

Category:

Share: